Tvorba motivačních plánů

Jeden z faktorů ohrožujících růst firmy jsou nemotivovaní zaměstnanci. Každý zaměstnavatel, kterému leží na srdci rozvoj firmy, optimální pracovní nasazení a spokojenost zaměstnanců, by měl zahrnovat do svých plánů tvorbu a rozvoj motivačních plánů. Motivační plán by měl na jednu stranu zohledňovat specifika každého zaměstnance, na stranu druhou by měl obsahovat i určité univerzální mechanismy podporující identifikaci zaměstnance s firmou. Připravíme pro Vás motivační programy šité na míru Vaší společnosti i jednotlivých zaměstnanců.