Alkohol a dědičnost 

Mají někteří z nás dědičné vlohy k závislosti na alkoholu? Ukazuje se, že děti alkoholiků se v porovnání s ostatními dětmi častěji stávají v dospělosti závislými na alkoholu. Je tomu tak díky dědičným dispozicím pro rozvoj závislosti na alkoholu, nikoli vlivem prostředí. Vědci pátrají, jakým způsobem by již v dětství bylo možné určit, kdo je ohrožen závislostí na alkoholu. Takové zjištění by mohlo pomoci v prevenci alkoholismu.

Předmětem výzkumu jsou dědičné faktory i faktory prostředí, které se podílejí na vzniku závislosti. Studie ukazují, že děti biologických rodičů alkoholiků se v porovnání s ostatními dětmi stávaly dvakrát častěji závislými na alkoholu, zatímco u zdravých dětí, které se dostaly do péče pěstounů alkoholiků, nevzrostlo riziko vzniku závislosti na alkoholu. Nic nenasvědčuje tomu, že by napodobování chování rodičů ze strany dětí, přispívalo k rozvoji závislosti na alkoholu.

Vliv dědičnosti lze vysledovat rovněž v pijáckých zvyklostech a opilosti. Návyky ohledně konzumace alkoholu jsou si mnohem více podobné u jednovaječných dvojčat než u dvojčat dvojvaječných. Jednovaječná dvojčata mají sklon pít stejné alkoholické nápoje. Stejným způsobem také dosahují opilosti.

Výzkum se také provádí na laboratorních zvířatech. V laboratoři jsou všechna zvířata ve stejném prostředí. Během let byly vychovány dvě skupiny krys: krysy, které užívaly alkohol a krysy, které alkohol neužívaly. Potomci krys z první skupiny rovněž užívaly alkohol, potomci krys z druhé skupiny alkohol neužívaly.

Krysy můžou být vychovány k různé míře tolerance vůči alkoholu. V laboratořích byly krysy, které po stejném množství alkoholu byly více opilé, než ostatní zvířata. Rovněž tyto laboratorní experimenty potvrdily důležitou roli dědičnosti při vzniku závislosti na alkoholu. Pokud by dědičnost nebyla důležitá při rozvoji závislosti, nebylo by možné vychovat krysy s různými pijáckými návyky ani s rozdílnou tolerancí vůči alkoholu.

Přesně se neví, v čem spočívá dědičnost alkoholismu. Někteří vědci očekávají, že naleznou gen odpovědný za dědičnost alkoholismu, který ovlivňuje zda se jedinec stane závislým na alkoholu či nikoliv. Vědci se pokoušejí definovat některé biologické faktory, jejichž dědičnost se může podílet na vzniku alkoholismu. Je to jedna z velkých výzev biomedicínského výzkumu v oblasti dědičnosti alkoholismu.

Přijdou-li vědci na to, co u laboratorních zvířat způsobuje jejich zalíbení v alkoholu, mohou být blízko k rozluštění tajemství alkoholismu. Pak by bylo reálné nalézt osoby, které jsou ohroženy závislostí na alkoholu dříve, než se pro ně pití stane skutečným problémem.
         Zdroj: Kalervo Kiianmaa, National Public Health Institute, www.a-klinikka.fi/english/